“De installaties moeten vervangen worden, maar wel door blijven draaien”

De vervanging van de luchtbehandelingssystemen van de F-pier was hét moment om het totale energieconcept te verduurzamen. Ipero werkte de plannen uit. De nieuwste technieken voor ventilatiesystemen zijn gebruikt, de temperatuurniveaus aangepast en de meet- en regeltechniek gestandaardiseerd. Het resultaat: lagere investeringskosten en een maximale beperking van de faalkosten.

Ook de energiecentrale is aangepast. De bestaande warmte- en koudeopslag is gehandhaafd, maar in plaats van de koelmachines is een installatie met warmtepompen gerealiseerd.

Tijdens het gehele vervangingsproces bleven de installaties continu draaien. De ontwerpdocumenten realiseerde Ipero in samenwerking met Schiphol en Cofely.