“Een cruciale rol in ontwerp-, bouw- en nazorgfase”

Ipero denkt en werkt mee in vele projectfases. Zo ook bij de ontwikkeling van een duurzame warmte- en koudeopslag installatie voor de Traffort Town Hall in Manchester. In de ontwerpfase beoordeelde Ipero de ontwerpen voor de gebouwinstallatie en energiecentrale, en stuurde waar nodig bij. Tijdens de uitvoering heeft Ipero controles uitgevoerd en de meet- en regelinstallatie getest. Sinds de oplevering heeft Ipero de installatie gefine-tuned en de datastromen voor de meet- en evaluatierapportages verzorgd.