“Samenwerking leidt tot verregaande energiebesparing”

Bij de Triodos Bank te Zeist wordt er daadwerkelijk invulling gegeven aan de slogan “Practice what you preach”. De bank staat en gaat voor een duurzamere samenleving en voert dat uit in samenwerking met Ipero. In alle panden zijn maatregelen genomen om het comfort te verhogen en het energiegebruik te monitoren en te reduceren. Ook bij vervanging en renovatie van installaties wordt kritisch naar de energie- en milieu aspecten van ieder onderdeel gekeken.

Om het comfort nog verder te kunnen verhogen zijn naast het optimaliseren van de installaties ook bijvoorbeeld akoestische maatregelen genomen. Voor het reduceren van het energiegebruik betrof dit zowel maatregelen bij het data-center, de installaties en andere apparatuur. Al deze maatregelen zijn in nauwe samenwerking met de facilitaire dienst uitgevoerd. Samen met Ipero houden zij nu ook zelf de vinger aan de pols om de verkregen resultaten vast te houden en nog verder te verbeteren.