“Samenwerking voor goed werkende energiecentrale” Voor de nieuwbouw van het woon-zorgcomplex Transwijk lag een installatie ontwerp op tafel, wat door installatiebedrijf van Losser gerealiseerd moest worden. Er werd echter getwijfeld aan de juistheid van het ontwerp. Ipero werd daarom gevraagd om een second opinion. Uit de analysen kwam al snel naar voren dat er verkeerde […]

Read more

“Samenwerking leidt tot verregaande energiebesparing” Bij de Triodos Bank te Zeist wordt er daadwerkelijk invulling gegeven aan de slogan “Practice what you preach”. De bank staat en gaat voor een duurzamere samenleving en voert dat uit in samenwerking met Ipero. In alle panden zijn maatregelen genomen om het comfort te verhogen en het energiegebruik te […]

Read more

“Buiten de gebaande wegen ligt de oplossing” Bij het zwembad te Bodegraven regende het klachten over de kwaliteit van het binnenklimaat. Ipero werd om een second opinion gevraagd en de oorzaak bleek te liggen bij nieuw geplaatste luchtbehandelingssystemen. Deze systemen zijn uitgerust met warmtepompen en diverse warmte terugwin mogelijkheden. Naast hydraulische missers bleek ook nog […]

Read more

“Gedegen kennis leidt tot snelle opstart installatie” Voor Grosvenor Hill is een gestandaardiseerde duurzame energiecentrale voorzien. Deze energiecentrale wordt in een werkplaats geassembleerd. Ipero verzorgde de FAT (Factory acceptance test) van het systeem. Vervolgens werden on site de SAT (Site acceptance testen) van het warmtepomp- en het bronnensysteem afgenomen. Ook verzorgde Ipero de afstemming met […]

Read more

“Kritische houding leidt tot beter ontwerp” Rozet is het middelpunt voor cultuur, kennis en educatie in Arnhem. Het gebouw moet voldoen aan de ambitie om één van de duurzaamste gebouwen van Arnhem te zijn. Ipero werd daarom ook gevraagd om een second opinion te geven op het installatie ontwerp. Al gauw bleek dat er onvoldoende […]

Read more

“Omvangrijke optimalisatie heeft een integrale aanpak nodig” Het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum te Geel (OPZ Geel) heeft voor haar gebouwen van de Divisie Rehabilitatie een centraal WKO-systeem met decentraal geplaatste warmtepompen laten realiseren. Na enkele jaren getobd te hebben met het binnenklimaat was het tijd voor actie. Ipero heeft in samenwerking met IFTech een inventarisatie uitgevoerd […]

Read more

“Een wirwar van knelpunten heeft een integrale aanpak nodig” Een probleem kan vele oorzaken hebben. Dat gold ook voor de warmte- en koudeopslag van het fitnesscentrum DeMix Fitness te Almere. Ipero werd om een second opinion gevraagd en vond de oorzaak: hydraulische fouten in de installatie en verkeerde uitgangspunten voor de software van het gebouwbeheersysteem. […]

Read more

“Comfortklachten zijn verleden tijd en het energiegebruik is fors gedaald” De rechtbank in Bergen op Zoom legde het volgende probleem bij Ipero op tafel: het regende klachten over de binnentemperatuur. In de installatie bleken de betonkernactivering, de warmtepomp en de warmte- en koudeopslag niet goed samen te werken. Na het herstel waren de comfortklachten verdwenen. […]

Read more