“Omvangrijke optimalisatie heeft een integrale aanpak nodig”

Het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum te Geel (OPZ Geel) heeft voor haar gebouwen van de Divisie Rehabilitatie een centraal WKO-systeem met decentraal geplaatste warmtepompen laten realiseren. Na enkele jaren getobd te hebben met het binnenklimaat was het tijd voor actie. Ipero heeft in samenwerking met IFTech een inventarisatie uitgevoerd en een plan van aanpak met maatregelen gepresenteerd. Helaas had onder andere de koeling nooit gefunctioneerd, regelde het WKO-systeem niet en waren alle hydraulische schakelingen verkeerd opgebouwd.
De gehele energiecentrale en het distributiesysteem is door Ipero opnieuw ge-engineerd, Ook is een regeltechnische omschrijving opgesteld voor de besturing van de installaties. Hiermee zijn de installateur en software engineer onder begeleiding van Ipero aan de slag gegaan. Het resultaat is een duurzame installatie die nu wel doet waarvoor hij bedoeld is: comfort leveren en energie besparen.