“Samenwerking voor goed werkende energiecentrale”

Voor de nieuwbouw van het woon-zorgcomplex Transwijk lag een installatie ontwerp op tafel, wat door installatiebedrijf van Losser gerealiseerd moest worden. Er werd echter getwijfeld aan de juistheid van het ontwerp. Ipero werd daarom gevraagd om een second opinion. Uit de analysen kwam al snel naar voren dat er verkeerde uitgangspunten en een onjuist hydraulisch ontwerp op tafel lag.
In samenwerking met van Losser is het ontwerp aangepast en gerealiseerd. Zo is onder andere de software van de energiecentrale volledig door Ipero getest. Hierna is de samenwerking voortgezet, doordat Ipero assistentie levert bij het beheer van de energiecentrale.