“Samenwerking leidt tot gedegen ontwerp”

Het Stadhuis van Zwolle is het bestuurscentrum van de gemeente waar onder andere het college van burgemeester en wethouders gehuisvest zijn. De vraagstelling lag op tafel om in dit bestaande pand een warmte- en koudeopslag installatie te gaan integreren. Van Losser Installatiegroep heeft met Ipero hiervoor het ontwerp gemaakt. Naast de vervanging van de koelmachines door warmtepompen is op aangeven van het ontwerpteam ook de koeltoren installatie vervangen door een droge koelersysteem. Bijzondere aandacht moest uitgaan naar de wettelijke vereiste meetvoorzieningen van het bodemenergiesysteem, om dit goed te integreren in de bestaande installatie.