“Realiseren van ambities begint bij een gedegen onderzoek”

De C-pier van Schiphol is een van de pieren die op de planning staat om gerenoveerd te worden. Eisen hierbij zijn dat het comfort en de energieprestatie aanzienlijk verbetert en dat de passagiersafhandeling tijdens de renovatie door kan blijven gaan. Ipero en Merosch hebben samen met de verschillende stakeholders binnen en buiten Schiphol, een uitgebreide integrale conceptstudie opgesteld. Het betrof onder andere het opzetten van een uitgebreid rekenmodel voor de energiestromen en een uitgebreide financiële analyse. Op basis van de studie zal Schiphol beslissen welke variant voor de renovatie van toepassing zal zijn.