“Samensmelting van twee koelcentrales tot een centrale”

De sorteerhal Zuid meet zo‘n vijftienduizend vierkante meter en bevat enkele technische hoogstandjes. Meest in het oog springend zijn de volautomatische buffer en de bagagerobots die vrijwel autonoom de karretjes laden die naar de vliegtuigen worden gereden. De sorteerhal die tegenover de verkeerstoren op Schiphol-Centrum staat, kan in totaal tweeduizend koffers per uur verwerken.

De koeling komt uit twee aparte koelcentrales die ieder een ander gebied voor hun rekening nemen. Aan Ipero werd gevraagd om een nieuw ontwerp te maken: zowel vrije koeling aanbrengen en meteen ook diverse knelpunten oplossen. Daarnaast moest er rekening gehouden worden met het feit dat de koude levering niet onderbroken mag worden, wat lijkt op de voorbereiding van een openhartoperatie.

Uit analysen bleek dat de huidige twee koelcentrales het beste aan elkaar gekoppeld konden worden. Naast het oplossen van de knelpunten, ontstond er hierdoor een bijkomend voordeel: een stijging van de redundantie van de koude levering. Naast het hydraulisch ontwerp heeft Ipero ook de vereiste werking van de automatiseringsinstallatie uitgewerkt en getest.