“Ontwerp onder de loep genomen”

Het is de intentie om de Brekeldschool voor primair onderwijs zeer energiezuinig te maken. Daarvoor lag een installatieontwerp op tafel met onder andere een lucht/water warmtepomp. Dit zou tot een laag energiegebruik moeten leiden. Aan Ipero werd gevraagd om dit ontwerp te beoordelen. Ondanks de geringe omvang van de installatie, waren er veel missers in het ontwerp aanwezig. Ipero heeft de oplossingen aangedragen. Zonder deze bijdrage zou de warmtepomp al snel aan het einde van zijn levensduur zijn gekomen en er zouden erg veel onnodige componenten geplaatst zijn, wat tot hogere exploitatie kosten had geleid.