“Standaardisatie complete energiecentrale vraagt diepgaande kennis”

Standaardisatie van installaties leidt tot vele voordelen. De faalkosten dalen sterk, de bouwtijd wordt fors verkort en het inbedrijfstellen is een fluitje van een cent. Ook het beheer wordt vereenvoudigd: iedere installatie is immers volgens het zelfde concept opgebouwd en wordt door dezelfde besturingsstrategie aangestuurd.

Om tot een goed standaard concept te komen, is diepgaande kennis nodig. IFTech werkte in samenwerking met Ipero het standaard ontwerp van het installatieconcept en de automatiseringsinstallatie uit. De programmering en het testen van de werking van de automatiseringsinstallatie heeft Ipero begeleid. Bij de gebouwde installaties werd bewezen dat het kan: standaardisatie werkt!